cernypetr-fotogalerie2010


Přejdi na obsah

Hlavní nabídka:


cssz

10.12.2010 / Psaníčko České správě sociálního zabezpečení

Napsala nám Česká správa sociálního zabezpečení, aby jí Štěpán vrátil peníze, kterých se neoprávněně zmocnil. Protože vím, jak asi úředník naloží s tímto dopisem, kterej tam v obálce posílám, dovoluji si ho ve spravedlivém hněvu umístit ještě sem...

Vážená Česká správo sociálního zabezpečení,

dne 9.12. 2010 od Vás můj syn obdržel rozhodnutí (číslo jednací xxx xxx xxxx) o odnětí sirotčího důchodu ke dni 10.12.2010 a dále rozhodnutí o povinnosti vrátit přeplatek na sirotčím důchodu, který vzniknul v době od 10.11.2009 do 9.12.2010. Vzhledem k tomu, že syn v současnosti pracuje a žije mimo Pardubice, dovoluji si jako jeho otec a člověk, který část jednání s úřady v této věci absolvoval za něj, reagovat jeho jménem.

S vypočítanou částkou vratky souhlasíme a bude bez prodlení uhrazena na Váš účet.
Velmi ostře se ovšem ohrazuji proti odůvodnění Vašeho rozhodnutí, v kterém je uvedeno, že: „Odpovědnost dle ustanovení § 118a odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb.je subjektivní, účastník řízení je proto odpovědný za vznik přeplatku na základě zavinění. Účastník řízení zavinil vznik přeplatku tím, že pobíral důchod neoprávněně.“

K tomuto uvádím následující:
Studium na vysoké škole syn ukončil v listopadu 2009 a v řádném termínu všechny doklady o ukončení studia předal na OSSZ v Pardubicích (potvrzení má), kde mu bylo sděleno, že než se formality vyřídí, může se stát, že na účet ještě dorazí jedna až dvě platby a on bude následně ČSSZ vyzván k jejich vrácení.
K tomuto pak více než rok nedošlo a platby dál s železnou pravidelností docházely na náš účet. Během tohoto období jsem se (začátkem léta a následně v září tohoto roku) dvakrát dostavil na OSSZ Pardubice a na výše uvedenou skutečnost upozorňoval. Z obou jednání jsou písemné doklady, které máme k dispozici, pokaždé bylo pracovnicemi OSSZ přislíbeno rychlé řešení.
České správě sociálního zabezpečení i přes průběžné osobní urgence na napravení stavu trvalo zastavení plateb 13 měsíců.

Odpovědnost za toto nakládání s veřejnými penězi je tedy skutečně subjektivní, trvám ovšem na tom, že plně na straně Vašeho úřadu resp. jeho konkrétního pracovníka.

Proto se domnívám, že
Vašemu dopisu by na jeho formální správnosti jistě neubrala formulace, která by odpovědnost ČSSZ připustila. O jednoduché větičce „Za celou situaci a případné komplikace se omlouváme“ se ani neodvažuji hovořit…

Chci věřit, že jedná o ojedinělé nedopatření a uráží mne pouze neosobní, formální a především nepravdivé odůvodnění Vašeho rozhodnutí. Zvláště v současné době a zjitřené atmosféře mezi státními zaměstnanci by totiž zjištění, že se jedná o systémový šlendrián, bylo pro mne jen dalším důkazem, že životy ve veřejné a soukromé sféře se ubírají zásadně jinými cestami…

V úctě P.Č.Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku